Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doporučujeme Vám  návstěvu :

24.8.2019 Císařský den v Kadani

2399 Vinobraní v Kadani

Muzea čarodějnich v Kadani na náměstí

dále Katovu Uličku v Kadani,

projít se po  nábřeží Maxipsa fíka v Kadani  podél řeky Ohře, případně dojít až po cyklostezce do Klášterce a jet zpět vláčkem do Kadaně.

v případě horšího počasí dětské kuličkové centrum (pro malé i větší v Kadani naproti Lidlu ) - vstupné 150kč na celý den pro 1 dítě

 

V Klášterci je nově MUZeUM HODin u zámku

prohlídkový okruh pro děti v zámku a třeba spojení s koupáním v bazénu Lázně Evženie spojit  s kafíčkem v kavárně a obědem v restauraci a napít se minerálky Evženky a projít se po zámeckém parku po stopách několika pávů.

 

V Chomutově doporučujeme

Návštěvu Zooparku (vhodné pro malé i dospělé)

koupání v místním auaparku nebo na Kamencovém jezeře

a třeba cestou v  Málkově můžete vystoupat na rozhlednu a podívat se na povrchový důl

JE toho taky opravdu hodně, rádi vám turistické a zajimavé cíle poradíme a v chatě máte od nás mapu a nejdůležitější informace o okolí.

 

 

 

 

 

O Krušných horách

Oblast Krušných hor a Podkrušnohoří mají nezaměnitelný ráz. Hory a strmá údolí, lidé a mystika, kultura a historie, které daly této zemi přízvisko – země hor a pramenů. Jsou to nekonečné možnosti cyklistiky, pěší turistiky, areály pro zimní sporty a poslední dobou stále oblíbenější adrenalinové sporty a horolezectví v rozlehlých horských oblastech. To vše a navíc zajímavá města v podhůří anebo lázeňských střediskách s dlouhou historií a tradicí. Zdejší pobyty zpříjemňují malebné hrady a zámky, bohatý výběr přírodních nádrží a zajímavé technické a průmyslové památky připomínající dávné tradice těžby železných rud. Vína z Mostecka vybízení k ochotnání. Raritou jsou vinice vysazené na rekultivovaných výsypkách zdejších uhelných revírů, anebo jediné Kamencové jezero na světě, které díky kamenci neobsahuje žádné živé organismy a je celoročně bezpečné pro koupání.

Údolí Prunéřovského potoka
Pěkné skalnaté hluboké údolí s dravým potokem se pstruhy, kterým dojdete až k hradu Hasištejn. Lze zde objevit velmi pěkný vodopád cca 8m vysoký, který je funkční za většího deště a na jaře. Není turisticky označen a lze ho objevit až po přebrodění Prunéřovského potoka a vstupem za skalní ostroh. Nese oficiálně název Kýšický vodopád.Velmi vhodný exteriér pro focení. Lze zde najít pozůstatky důlní činnosti a zazděné vstupy do starých šachet z doby 13 až 18 stol.Vstup do údolí je od hotelu Celná směrem po toku potoka přes menší chatovou osadu.O pačným směrem se dostanete na Novou Ves pěknou lesní pěšinou okolo zaniklých domů a mlýna. Nejbližší nástup na trasu je z železniční konečné stanice Křímov  nebo z autobusové zastávky Celná.


Hrad Hasištejn
Nedaleko chaty (1,5 km) směrem do obce Místo stojí hrad Hasištejn Byl ostaven Fridrichem I. z6e Šumburka pro Jana Lucemburského na důležité stezce ze Saska do Čech. Král Václav IV. hrad zastavil Lobkovicům, kterým po králově smrti zůstal. Ti ho zvětšili a přestavěli. Jako trvalé sídlo si ho vybral humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a shromáždil tady rozsáhlé sbírky uměleckých předmětů a literatury. Po jeho smrti se tu už nebydlelo a po požáru v roce 1560 hrad zpustl. Dodnes zde  zůstaly stát rozsáhlé zříceniny, kterým vévodí velká věž s vyhlídkou na zbytek hradu i do širokého okolí. Podívat se můžete i do interiérů, malé věže, podzemí a kaple hradu. K dispozici je na nádvoří velmi pěkná restaurace (Hradní restaurace tel. 474658211,602468631). Vstupné je 30 Kč/ dospělý. Na Hradě se každoročně konají akce (upalování čarodějnic, dále dobové trhy a ukázky historického šermu) více na www.hasistejn.krusnohorska.cz.
Legendu o hradu mají k dispozici naši klienti na chatě v připraveném průvodci. Hrad je přístupný v dobe zamecke sezony. Určitě doporučujeme a bez prohlídku hradu od nás nemůžete odjet:-). Pro milovníky keškování je zde blízko hradu nádherná, ale těžká keška.

A videt na jare je mozne Kysovicky vodopad cca 2 km od chaty. Vysvetlime a poradime. Nejlepsi je na jare,kdy tece ve vodopadu hodne vody.

 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově

Nejen milovníky zvířat láká po celý rok největší zoologickká zahrada v Čechách. Podkrušnohorský Zoopark v roce 2009 oslaví své 34. narozeniny. V unikátně členěném přírodním prostředí na ploše téměř 120 ha můžete sledovat tuleně, zubry, takiny, pižmoně, medvědy, rosomáky, charzy, vlky a jiné šelmy, ale i hady, ptáky nebo opice. Chovatelé zde chovají více jak 1000 ks zvířat ve 190 druzích. Využít můžete projíždku vláčkem - Lokálkou Amálkou po areálu zooparku, nebo Safari Expresem do výběhu Eurosafari, vše s výkladem průvodce. Nově nabízí také Výlety do historie. Jedná se o projižďku vozem taženým koňmi do skanzenu Stará Ves, následuje prohlídka interiérů skanzenu s průvodcem. Pro děti je zde Dětská zoo, dětské hřiště, spousty atrakcí. Součástí nabídky zooparku jsou pravidelné kulturní akce velice oblíbené návštěvníky z celého regionu (Den Země, Pohádkové safari, Den zvířad, Hubertova jízda, Mikulášská jízda městem a další) kontakt: www.zoopark.cz, tel. 474629917.
   

Podkrušnohorský zoopark Chomutov Se svojí rozlohou 112 ha je Podkrušnohorský zoopark největší v České republice. Zpočátku zde chovali pouze evropská zvířata jako je daněk, jelen, zubr, muflon, rys, vodní ptactvo, vlk, bobr, jeřáb, ale i kormorán a pelikán. Později ZOO získala nové druhy zvířat, mj. tuleně, orly mořské, supy bělohlavé či vzácné ibisy skalní, později přibyli i atraktivní medvědi, velbloudi a rosomáci.

V roce 2000 byla dokončena výstavba statku s expozicí zemědělských strojů. Pohyb po areálu ZOO začaly umožňovat také vláčky. Lokálka Amálka jezdí uvnitř zooparku a terénní Safari Expres slouží rovněž k transportu návštěvníků do skanzenu a během nočních prohlídek.

Součástí zooparku je také skanzen Stará Ves - Centrum krušnohorského lidového umění, kde lze navštívit hrázděný statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky, staroslovanskou a starogermánskou chýši, kapličku a plně funkční větrný mlýn holandského typu. Zmíněná kaplička je kopií stavby pocházející z 19. století, jež byla zbourána v 60. letech 20. století v zaniklé obci Krupice v Doupovských horách. V centru Staré Vsi se nachází zrekonstruovaný rybník a lipová alej, která by měla v budoucnu vést k věži Ahníkovského zámku.

Zoopark provozuje Stanici pro handicapované živočichy a je zapojen do projektu Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center pro státem zabavené živočichy.

Během procházky areálem narazíte na řadu atrakcí pro děti (vlčí noru, prolézačky, houpačky, ale i lanovku), mnoho naučných zastávek a stánků s občerstvením.


Kamencové jezero

V létě je magnetem pro návštěvníky kraje areál Kamencového jezera. Jedná se o jediné kamencové jezero na světě. Vzniklo zatopením dolů, vnichž se v letech 1558- 1785 těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 ha, šířka je 240 m a délka 676m, největší hloubka je 3,4 m. Složení vody vylučuje jakýkoliv oragnický život kromě prvoků. Lidskému zdraví je však tato voda velmi prospěšná. Písčité i travnaté pláže umožňují pohodlí při slunění a koupání. Místní okruh pro vodní lyžování měří 780 m a je nejdelší v republice. Pověst o kamencovém jezeře je opět připravená pro naše klienty v připraveném průvodci po kraji jako překvapení.
Vedle Kamencového jezera je Otvická nádrž, kde je možnost aktraktce vodního lyžování!


Bezručovo údolí


Jedno z nejdelších (13 km), nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor, které vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha parku je přibližně 6 500 ha. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 380–850 m n. m.
Součást parku tvoří přírodní prostředí svahů údolí a údolní niva řeky Chomutovky, jádrem jsou přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, dále přírodní rezervace Buky nad Kameničkou a přírodní památka Krásná Lípa.
Do údolí vás zavede od nádraží v Chomutově modrá turistická stezka. Při mírném stoupání proti proudu řeky dojdete k Prvnímu a Druhému mlýnu, kde se můžete občerstvit. U Prvního mlýna naleznete pamětní desku zasvěcenou Petru Bezručovi. U Třetího mlýna vyúsťují do Bezručova údolí dvě boční údolí, kterým protékají potoky Kamenický a Křímovský. Na těchto potocích jsou postaveny menší stejnojmenné údolní přehrady Křímov a Kamenička s kamennou hrází z roku 1904. Přejdete-li na žlutě značenou turistickou trasu, dostanete se k železniční stanici Křímov.
Údolím vede také šest kilometrů dlouhá naučná stezka a přibližuje rozmanitou přírodu Přírodního parku Bezručovo údolí. Vychází od prvního zastavení na louce nad rybníkem Hřebíkárnou a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn. Naučná stezka má 6 zastavení s informačními tabulemi, které vás seznámí s přírodními zajímavostmi.
Bezručovo údolí je protkáno pěšími a cyklistickými stezkami. Z údolí je možné pěší a cyklistické propojení na Horu Sv. Šebestiána, Načetín, Kálek, přes Blatno do Jirkova a zpět do Chomutova.
 
Muzeum čarodějnic Kadaň

http://www.carodejnice-muzeum.cz/

S nápadem na vytvoření Muzea čarodějnic přišel Jaroslav Stejný, sochař, řezbář a výtvarník, působící před lety jako kastelán na zámcích Jezeří a Červený Hrádek.

     Snad i proto si pro svůj záměr vybral Kadaň – jednu z nejhezčích městských památkových rezervací u nás, která patří k našim nejlépe dochovaným historickým městům.

     Náměstí vévodí radnice s gotickou věží ze 14.století a vedle ní stojí tzv. „Dům u slunce“, v jehož prostorách se nové muzeum nachází. Mnozí si nyní s údivem položí otázku: “Slunce a čarodějnice?“  Proč ne? Všichni přece víme, že kromě černé magie, mající za úkol především škodit, ubližovat a ničit, existuje i magie bílá. Jejím smyslem bylo od nepaměti pomáhat a léčit.

dům U slunce - Kadaň

      A zejména v tomto duchu, úsměvném a radostném, by nás mělo přivítat i Muzeum čarodějnic, jehož návštěvu si vychutnají jak malí, tak i dospělí návštěvníci. A co nám tedy muzeum vlastně nabídne?

     Setkání s kořenářkami, které nás zasvětí do tajů bylin, různé tvořivé dílničky, alchymistický koutek pro přípravu čarodějných lektvarů, čarodějnickou školu pro děti i setkání s vědmami, které vám dokáží věštit osud a hlavně neopakovatelné zážitky.

    Jaroslav Stejný sochař, řezbář a výtvarník, působící před lety jako kastelán na zámcích Jezeří a Červený Hrádek.


 
22

O Nábřeží Maxipsa Fíka - Kadaň

http://www.nabrezimaxipsafika.cz/

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky.

Území je propojeno originální ocelovou lávkou, jež pomáhá překonat výškový předěl nábřeží a Kadaňského stupně a zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny směrem na Klášterec nad Ohří.

Měděnec

 

V okolí vrchu Mědník se těžilo pravděpodobně už od 10. století, první doložené zprávy ovšem pocházejí až z roku 1449. Jednalo se hlavně o stříbronosné měděné rudy. Nikoho tedy jistě nepřekvapí, že i zde, stejně jako v ostatních částech Krušnohoří, bylo v 16. století založeno hornické městečko. Jméno Měděnec dostalo městečko po nerostu, který se zasloužil o velký rozkvět celého regionu v dalších letech. Až do třicetileté války zažívali místní obyvatelé mimořádně příznivé časy, Měděnec bohatl a roku 1588 byl povýšen na horní město, což s sebou přineslo značné výhody.

 

Období třicetileté války, neuvěřitelná bída a všudypřítomné pustošení se ale na tváři města zle podepsalo. Roku 1640 byl Měděnec vypálen a sny o lepších zítřkách se rozplynuly v doutnajícím popelu. Nové začátky po kruté válce ještě ztěžovala násilná rekatolizace, která vyhnala většinu přeživších obyvatel protestantského vyznání do sousedního Saska. Hornictví už se tu příliš neujalo, a tak lidem nezbylo nic jiného, než se poohlédnout po jiném zdroji obživy. Částečný úspěch slavilo především paličkování krajek spolu s výrobou hraček a dřevěných hodin. Výrazněji se ale situace zlepšila až s průmyslovou revolucí, která podnítila vznik továrny na pletené zboží a přes dvacet výroben prýmků a ozdobných předmětů. Během hospodářské krize během 30. let 20. století bohužel většina továren zkrachovala a ty, co tuto nepříznivou dobu jakž takž přestály, nezachránilo ani sloučení do Spojených závodů prýmkařských v Měděnci.

Roku 1967 byla ještě obnovena těžba a úpravna magnetitu, v roce 1992 se však důl musel uzavřít kvůli vyčerpání ložiska. Další pokus přišel roku 1994, kdy svou činnost zahájil soukromý hlubinný důl Garmica. O dva roky později ho ale stihl stejný osud. Od května 2007 je veřejnosti zpřístupněna štola Marie Pomocné, ve které můžete zažít nefalšovanou atmosféru středověkých dolů. Zájemce o architekturu určitě potěší i pozdně barokní kostel Narození P. Marie z let 1803 – 1814, postavený na místě původního dřevěného kostelíku z roku 1581. Před kostelem stojí o něco mladší barokní sousoší Nejsvětější trojice. Za prohlídku stojí i zajímavé měšťanské domy hrázděného krušnohorského typu, které vás překvapí druhým vchodem umístěným v patře. To pro případ, že napadne hodně sněhu.

Měděnec je dnes oblíbené místo zimní i letní rekreace, oficiálně k němu patří i převážně chatové osady Kamenné, Horní Halže, Kotlina a Mýtinka. Lyžaři ocení malý ski areál Alšovka, ti náročnější se můžou dostatečně vyřádit na 9 km vzdáleném vrchu Klínovec, největším lyžařském středisku Krušných hor se snowparkem pro snowboardisty. Měděnec také protíná populární Krušnohorská magistrála, kterou jistě dobře znají příznivci bílé stopy a cyklistiky. Dáváte-li přednost pěším výletům, můžete vyrazit po modré turistické značce přes Mědník do obce Kovářská nebo naopak do Perštejna k údolí řeky Ohře. Nezapomeňte se zastavit u skalního útvaru Sfingy.

Sfingy u Měděnce

 

 

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 13. září 1997 americkými a německými veterány této bitvy. Mezi exponáty máte možnost shlédnout části sestřelených letadel, historické fotografie, dokumenty, uniformy a diorámata.

 

Kovářská je obcí v severozápadních Čechách, okr. Chomutov,
120 km od Prahy.

 • Spojení - silnicí č. 7 do Chomutova a dále na Chemnitz. Za obcí Křimov do leva směrem na Vejprty. U přísečnické přehrady odbočit na Kovářskou.
 • Vlak: Trať č. 137 z Chomutova.
 • Nejbližší hraniční přechod s Německem je Oberwiesenthal nebo Reitzenhain. Přechod pro pěší Loučná (Oberwiesenthal), Vejprty (Bärenstein) nebo Černý Potok (Jöhstadt)
 • Nejbližší letiště - Aeroklub Chomutov.
 • Adresa:
  Muzeum letecké bitvy
  nad Krušnohořím
  Alberta E. Trommera 696

  431 86 Kovářská

  Web:
  www.museum119.cz

  e-mail:
  517@centrum.cz

  poloha:
  50°26´N 013°03´E

  Luftwaffe Planquadrat:
  15E PG1


Zámek Červený Hrádek

V-IX: 10-17;
IV, X: 10-16;
XI-III so, ne, svátky: 10-16 hod

Zámek Červený Hrádek

Zámek Červený hrádek najdete severně od Jirkova na úpatí Krušných hor.

Historie zámku

Původní hrad Borek byl založen před rokem 1415 rodem Kraa. Ve 20. letech 15. století byl hrad dobit husity a následně opravován. Fasáda byla natřena červenou barvou, tehdy získal hrad nový název – Červený hrádek. Zrekonstruovaný raně barokní zámek má charakteristické schodiště na čelní straně, výzdoba zámku je tvořena i sochařskými díly Jana Brokoffa, který zde působil ve 2. polovině 17. století.

Současnost

Od roku 1995 získalo zámek do vlastnictví město Jirkov, dnes zde sídlí Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. V zámku je možné navštívit restauraci, vinárnu, ubytovat se v luxusních zámeckých pokojích nebo si projít prohlídkový okruh. V prostorách zámku se konají svatební obřady, společenské a kulturní akce.

Prohlídka historického okruhu začíná v každou celou hodinu. Začátek poslední prohlídky je vždy 1 hodinu před zavírací dobou.

Doba trvání prohlídky je přibližně 60 minut.

 

Veřejnosti jsou přístupné galerie a kaple sv. Jana Křtitele v přízemí a zrcadlový a rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovna Maxe Egona Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory v prvním patře.

Součástí prohlídkového okruhu je v roce 2010 prodejní výstava historických hraček, výstava Nostalgie – výstava  certifikovaných sběratelských panenek a doplňků paní Hany Nové a výstava panenek – Šklebíků věnovaná památce paní Hany Šimečkové. Panenky s hadrovým tělíčkem a gumovou nebo vinylovou hlavičkou jsou vyrobeny na nejvyšší úrovni a každá panenka je dokončena do nejmenšího detailu. Nejzajímavější jsou tváře panenek vyjadřující nejrůznější emoce – radost, smutek, smích, pláč, údiv nebo nazlobenost. Výstava je opravdovým evropským unikátem, o čemž svědčí velký zájem návštěvníků.

Expozice jsou přístupné každý den od 9,00 do 16,00.
 
Výstava Nostalgie a výstava Šklebíků potrvá do konce roku 2010.

Mimo prohlídkový okruh se v prostorách zámku nachází hotel, nabízející ubytování ve stylově zařízených zámeckých pokojích a luxusních apartmá, cena ubytování je od 500,- Kč za osobu. Kapacita hotelu je 55 míst

Dále je součástí zámku vzdělávací středisko a centrum cestovního ruchu, restaurace, vinárna a oranžerie. Restaurace je otevřena každý den od 11 do 22 hodin a v letních měsících nabízí posezení v krásných prostorách zámeckého nádvoří.


Zámek Jezeří

Státní zámek Jezeří

435 43 Horní Jiřetín
okres Most

Kontakty:

tel. kastelánka: 602 62 64 30
tel. pokladna: 724 32 60 31
email:zamek.jezeri@usti.npu.cz

www : www.zamek-jezeri.cz
  www.hrady-zamky.cz
  www.npu.cz
 
Představení památky:

Původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. V roce 1649 zámek vyhořel a byl poté v letech 1696 - 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Po stranách portálu hlavního průčelí jsou sochy Atlantů, připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. Ze zámeckých interiérů vyniká především velký oválný sál, v roce 1802 upravený na zámecké divadlo, a kaple Bolestné Panny Marie se štukovou výzdobou z 19. století. Obě tyto hodnotné prostory jsou však v současnosti návštěvníkům nepřístupné. V 19.  století se zámek stal významným kulturním centrem, navštěvovaným zejména hudebníky. Součástí areálu bylo unikátní arboretum s mnoha druhy exotických dřevin; to bylo bohužel zničeno v  důsledku povrchové těžby uhlí.

Postupující těžba uhlí v 60. letech našeho století byla také hlavní příčinou chátrání zámku, který měl být v r. 1965 dokonce zbořen. K demolici nedošlo; zámek Jezeří však byl koncem 80. let jedním z nejzdevastovanějších památkových objektů u nás. Postupně probíhající obnova zámku si již vyžádala mnoho desítek milionů korun. Zpřístupněna je dosud pouze malá část rozsáhlého objektu.

V severní části se nachází náznaková interiérová instalace (interiéry 19. století), probíhají zde sezónní výstavy. V současnosti je možné navštívit výstavu historických fotografií zámku Jezeří.

Objekt je ve správě Památkového ústavu v Ústí nad Labem .

Přehled pořádaných kulturních akcí je uveden v kalendáři akcí na serveru www.hrady-zamky.cz, nebo na stránkách www.jezeri.wz.cz


Návštěvní doba:

DUBEN, ŘÍJEN (středa až neděle)    9 - 16 hod.
KVĚTEN - ZÁŘÍ (úterý až neděle) 9 - 18 hod.

- prohlídky začínají v každou celou hodinu
- poslední prohlídka začíná vždy 60 min. před koncem otevírací doby.


Organizace prohlídek a cena vstupného:

Délka prohlídky cca 60 min.

Jednotné vstupné 40,-Kč  
Děti do 6 let jednotné vstupné 1,-Kč  

Slevy :

- 50 % - děti od 6 do 15 let
  - držitelé karty ISIC, ITIC, ISCI
  - invalidé po předložení průkazu ZTP
  - senioři nad 65 let věku
- vstup zdarma - děti do 6 let (mimo hromadné výpravy)
  - pracovníci památkové péče ČR
  - držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí
  - členové klubu Čtyřlístku
  - pedagogický doprovod školních výprav

Slevy neplatí mimo návštěvní bodu nebo mimo sezónu. Slevy nelze vzájemně kombinovat.

Příplatky :

- 50% - provádění mimo návštěvní dobu
-100% - provádění mimo sezónu
  - cizojazyčný výklad

 - při používání fotografického přistroje činí poplatek 100,- Kč
 - při požívání videokamery činí poplatek 200,- Kč 

Při doprovodných akcích se vstupné stanovuje zvlášť.

 

Rezervace prohlídek:

Telefonicky na č. 602 62 64 30


Příjezd a parkování:

Od Mostu cca 15 km (přes Litvínov - Horní Jiřetín - Černice). Možnost parkování omezena; v okolí zámku pěší a cykloturistické trasy.


Občerstvení a ubytování:

Občerstvení na zámku, možnost ubytování ve městech Most a Litvínov.


Zajímavosti v okolí:

Přesunutý kostel v Mostě (15 km), v okolí zámku zříceniny hradu Žeberk, Alberk, keltská oppida a obětiště, technické památky (pece, štoly apod.).


Vodní nádrž Nechranice

Další velice zajímavý článek o Nechranické přehradě najdete na krusnohorsky.cz.


Největší vodní plochou v Podkrušnohoří jsou Nechranice Nechranice, vybudované na Ohři v roce 1968.
Z hráze přehrady jsou nově hezké, či nehezké výhledy, jak to kdo vnímá i na nové větrníky v oblasti Rusové.
V době sklizně jablek či broskví doporučuji navštívit, když se odbočí vlevo před hráz směrem od Března, Vičice. Ač je to neuvěřitelné, mají zde výborné broskve. Navíc si je můžete sami sklidit a pak jen zvážit...

Díky Nechranické přehradě zároveň

vznikne nové jezero

.

 

Rozloha této vodní plochy činí téměř 1400 hektarů a hráz je dlouhá přes tři kilometry což znamená že je nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Zároveň jsou svou rozlohou šestou největší přehradní nádrží České republiky . Přehradní profil leží na rozhraní chomutovské a pětipeské části Severočeské hnědouhelné pánve. Nádrž je přístupná veřejnosti, která ji využívá především k odpočinku a rekreaci. Na pobřežních pozemcích se nachází velké množství rekreačních objektů. Vodní dílo Nechranice leží na řece Ohři mezi historickými městy Kadaň, Chomutov a Žatec. Nechranická přehrada nabízí v současné době řadu kempingových zařízení, privátů, penzionů a samozřejmě řadu výletních restaurací. Vodní plocha leží v rovinaté části na úpatí Krušných hor. Je to optimální lokalita pro nenáročnou pohodovou rekreaci, rybolov a vodní sporty. Vodní hladina je z důvodu mimořádně příznivých povětrnostních podmínek vyhledávaná zejména jachtaři a surfaři.


Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

  Zřizovatel:
Město Klášterec nad Ohří

Ředitel: Ing. Petr Hybner

Adresa:
Chomutovská 1
Klášterec nad Ohří 431 51

Kontakty:
Tel.: + 420 474 375 436
Fax: + 420 474 375 436
E-mail: info@zamek-klasterec.cz
Web: www.zamek-klasterec.cz

Historie zámku
Počáteční etapy výstavby zámku se datují od roku 1514. Zámek založili páni z Fictumu, původem ze Saska. V roce 1623 získávají zámek jako pobělohorský konfiskát Thunové. Po roce 1660 došlo k rozsáhlé raně barokní přestavbě zámku a celého zámeckého areálu. Současnou podobu získal zámek po rozsáhlých požárech v letech 1856 -1860, kdy byl zásadně přestavěn v pseudogotickém stylu. Od roku 1945 byl zámek ve vlastnictví státu. Od 22.10.1993 je zámek v majetku města Klášterce nad Ohří, které svým nákladem celý zámecký areál včetně zámku zrenovovalo.

Muzeum porcelánu

V duchu historické souvislosti se vznikem druhé nejstarší porcelánky v Klášterci nad Ohří je v zámku umístěna nejobsáhlejší a nejúplnější expozice českého porcelánu. Úvodní část expozice je věnována vývoji porcelánu v době, která předcházela jeho výrobě v Čechách. Je zde možno zhlédnout orientální tvorbu z 16. až 18. století a následně delfskou a německou fajáns. Z evropské produkce konce 18. století jsou zde zastoupeny zejména porcelánky, které měly vliv na českou výrobu, jako byly Míšeň a Vídeň v době mezi léty 1710 až 1750 a jejich tvorba z 2. poloviny 18. století. Je zde možno vidět porcelán durynský, který se stal vzorem pro počáteční výrobky v Čechách. V další části je pak situována expozice věnovaná vývoji českého porcelánu a to ve sledu jednotlivých slohových fází v konfrontaci jednotlivých porcelánek. Muzeum soustřeďuje přes 6000 kusů porcelánových výrobků domácího i zahraničního původu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Otvírací doba
Duben – září - Po – Ne 9:00 – 17:00 hod.
Říjen – Březen - ÚT – So 9:00 – 15:00 hod.
(Možné prohlídky u předem objednaných skupin i mimo otevírací dobu.)
 

Prohlídky:
1. okruh - Muzeum českého porcelánu
Expozice českého porcelánu (rozsáhlé sbírky Umělecko-průmyslového musea v Praze) od počátků výroby do současnosti. 21 sálů prvního patra dokumentuje 200 letou historii výroby porcelánek ( Klášterec, Slavkov, Kysibl, Březová, Chodov, Stará Role, Dalovice, Praha, Loket, Budov a Ždanov).
Bonus – návštěva výstavy v Galerii Thun
Prohlídka trvá 50 min., vstupné 70,- Kč (slevy 50,- Kč).


2. okruh - Muzeum čínského, japonského a evropského porcelánu (od 1.4.2010 – Holocaust), Zámecký areál s návštěvou Thunské hrobky
Expozice počátků světové výroby porcelánu čínského, japonského, míšenského, vídeňského a nymfenburského v renesančních sálech se štukovou výzdobou z roku 1600. Prohlídka dále pokračuje zámeckým areálem do Thunské hrobky.
Prohlídka trvá 50 - 60 min., vstupné 50,- Kč (slevy 40,- Kč).


3. okruh - Pohádková země Vítězslavy Klimtové a Expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého
Výstava skřítků, víl a strašidýlek Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a Loutek rodiny Matěje Kopeckého.
Bonus – výstup na zámeckou vyhlídkovou věž.
Prohlídka trvá 50 - 60 min., vstupné 50,- Kč (slevy 40,- Kč).


4. okruh - Výstavní okruh
Stálá expozice drahých kamenů (otevřena od 15.4.2010), výstavy v Galerii Thun, ve Velkém renesančním sále a v prostorách zámecké věže.
Prohlídka trvá 30 min., vstupné 40,- Kč (slevy 20,- Kč).
 

 • Plné vstupné - dospělí
 • Snížené vstupné - děti do 15 let, důchodci nad 65 let, studenti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Evidenční vstupné - děti do 6 let (1,- Kč)

Všechny okruhy jsou doprovázeny průvodcem, prohlídky začínají každou celou hodinu a poslední prohlídka se koná hodinu před ukončením otevírací doby zámku. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně zámku.

Nachází se zde také prodejní galerie (obrazy, sklo, porcelán, keramika) přímo v pokladně zámku, kde je možné zakoupit různé suvenýry (pohledy, měšce, přívěšky, turistické známky, tištěné průvodce apod.).

V areálu zámku se nachází Mineralcentrum (broušení drahých kamenů), JM-Porcelán (malování porcelánu) a zámecká cukrárna.

Veškeré aktuální informace o zámku a jeho pořádaných akcích naleznete na
www.zamek-klasterec.cz
Fotogalerie - zámecké akce
 

Lestkov

Hlavní obrázek místa
© Václav ŠABAT, 05/2009
 
 
ČR
hrad
zřícenina
volně přístupno
Česká Republika
Ústecký kraj
N 50° 22' 02.07"
E 13° 11' 04.96"
Uveřejněno: 20.7.2001

Hrad se nachází v malebné krajině u řeky Ohře. Dejte si pozor, abyste se nespletli v kopcích jako my při ztékání tohoto hradu.

28.5. 2002
turistické

Hrad najdete nad obcí Lestkov. Půjdete-li po červené, narazíte po půl kilometru na hrad. Trochu strmý kopec, uzká cestička po dešti kluzká, ale jinak se vyjíti dá.

Kenshin Usagi , 10.5. 2009
historické

Hrad Egerberk stával nad obcí Lestkovem na jižním břehu řeky Ohře naproti městu Klášterci nad Ohří, na Lestkovském zámeckém vrchu – asi 240 m nad hladinou řeky. Jeho jméno pochází z německého názvu Ohře. Kdy a kým byl hrad Egerberk založen přesně nevíme, protože se z jeho nejstarší podoby ani v dodnes zachovaných zříceninách skoro nic nedochovalo. Také písemné zprávy o něm a o jeho držitelích jsou dlouho nejasné. Nejstarší doklady o jeho historii zejména

více informacívíce ...

Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006


Jáchymov

Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje. Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška kolísá od 560 do 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej chrání proti severním větrům.

Město je na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo  a je právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, tolary, uran) nabízí vhodné podmínky pro pěší i cykloturistiku a zimní sporty. Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy).

Muzeum Jáchymov - Královská Mincovna

Volný vstup

Muzeum Jáchymov - Královská Mincovna Nová muzejní expozice otevřená roku 2005 a 2008 čítá 18 sálů ve dvou podlažích. Návštěvníci se dozvědí o zajímavé historii Jáchymova i životě lidí v Krušnohoří. Je zde zastoupena:
- geologie a mineralogie Krušných hor
- archeologické nálezy z Královské mincovny
- rudné hornictví v 16. století
- numismatika a mincovnictví

Atrakcí muzea je velkoplošný pohyblivý model krušnohorských důlních prací v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do expozice mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po roce 1948.

Muzeum se věnuje památce významného přírodovědce Georgia Agricoly (1494–1555), jehož život a dílo jsou úzce spjaty s Jáchymovem. Jeho stěžejní dílo Dvanáct knih o hornictví a hutnictví patří k pilířům evropské montanistické literatury. Unikátem evropského významu je knihovna jáchymovské latinské školy, jejíž fondy pocházejí z 15.–17. století. K vidění jsou renesanční a barokní epitafní obrazy ze Špitálního kostela v Jáchymově. Srdce návštěvníka jistě potěší národopis Krušnohoří, jako jsou jedinečné zemědělsko-řemeslnické stroje a nářadí, krušnohorská jizba a lidové kroje.

Radonové lázeňství je připomenuto v inscenované dobové lékařské ordinaci. Součást prohlídkové trasy tvoří impozantní nádvoří a historické sklepení mincovny. Technickou památkou středoevropského významu je dochovaný dýmník, mohutný komín odvádějící kouř a zplodiny z prubířských a ražebních prostor mincovny, jenž byl několik staletí zazděný. K jeho náhodnému objevu došlo až v průběhu rekonstrukce budovy roku 1985.


Klínovec

Klínovec (německy Keilberg), 1244 metrů nad mořem, je hora v severozápadních Čechách, nejvyšší vrchol Krušných hor. Na vrcholové plošině se nachází v současnosti uzavřený hotel s 24 metrů vysokou rozhlednou a telekomunikační věž vysoká 80 metrů. Z Jáchymova vede k vrcholu lanovka. Rozhledna i hotel jsou nejstaršími a nejvýše položenými budovami v Krušných horách. Severní svahy hory jsou oblíbeným lyžařským střediskem.

[editovat] Poloha

Nachází se poblíž Božího Daru, 4 km severovýchodně od Jáchymova v okrese Karlovy Vary na hřebeni Krušných hor, asi 2 kilometry severozápadně leží hraniční přechod s Německem a město Boží Dar. Pod severními svahy se rozkládá německé lázeňské město Oberwiesenthal, nad ním se tyčí masiv hory Fichtelberg, která je jen o 30 metrů nižší než Klínovec. Východně, podél hraničního potoka Polava, která pramení na svazích Klínovce v Německu, leží české město Loučná pod Klínovcem a ještě východněji za holým a plochým hřebenem Háj u Loučné.

Průměrná roční teplota vzduchu je 2,6 °C, roční úhrn srážek se pohybuje kolem 986 mm.

[editovat] Historie

O Klínovci se zmínil Johannes Mathesius v 16. století. Klínovec je zmiňován i v souvislosti s lavinami, které měly za následek lidské oběti, zničení lesů a dokonce poškození několika domů. V historii nesla oblast Klínovce jméno Bartum, jakož i Bartholomäusberg, bylo používáno i jméno Sonnenwirbel.

V roce 1817 postavilo město Jáchymov na vrcholu vyhlídkovou věž, která v roce 1868 shořela. Tuto první vyhlídkovou věž navštěvovali často i lázeňští hosté z Karlových Varů, odkud přijížděli kočáry taženými koňmi. V roce 1883 začal krušnohorský spolek z Jáchymova se stavbou kamenné rozhledny. Ta byla v srpnu následujícího roku pod názvem „Kaiser-Franz-Josephs-Turm“ slavnostně otevřena. Věž vysoká 24 metrů stojí na vrcholu dodnes, je však ve špatném technickém stavu a je i s hotelem v současné době v rekonstrukci. Na její vrchol vede 75 schodů. Počet návštěvníků rychle vzrůstal a tak například v roce 1885 vrchol navštívilo 6000 lidí, z toho však jen 4623 vystoupilo na věž, důvodem, jak popsal jeden ze současníků, byla především fyzická náročnost výstupu a velmi úzký prostor schodiště.

Vysílač v únoru 2007

Kvůli silnému větru panujícímu témeř celoročně byla vrchní plošina rozhledny zastřešena, od roku 1888 ji kryla skleněná střecha. Vstupné v té době bylo 10 krejcarů. S rozvojem turistiky bylo rozhodnuto o přístavbě sloužící k ubytování. Ta byla otevřena 18. srpna 1893. V provozu byla každoročně od 1. května do 30. září a mimo provizorního ubytování pro deset osob poskytovala i teplá a studená jídla. Spolu s přístavbou to byla zřízena i stáj pro osm koní.

K červnu 1897 byla na Klínovci zřízena i poštovní stanice, která za první léto provozu odeslala do Božího Daru přes 7 000 zásilek. V roce 1907 byla přistavěna ještě jedna budova s prostornou halou se stylovým kazetovým stropem, zobrazujícím znaky českých krušnohorských měst. K příležitosti jubilejní výstavy pořádané na počest císaře Františka Josefa I. v ní byly vystaveny průmyslové a řemeslné výrobky z českého krušnohoří.

Před vypuknutím první světové války byl hotel rozšířen a přistavěno bylo další patro. Současně byla dřívější stáj přestavěna na další ubytovací prostory a celý komplex byl opláštěn dřevem, které se na něm dochovalo dodnes. V roce 1913 měl hotel 40 ubytovacích místností pro 80 lidí. Vedle stájí pro 35 koní zde byly i garáže pro automobily.

Sjezdovky na severních svazích (pohled z Háje u Loučné)

Se vznikem Československa, ke kterému území připadlo, zmizela i dvojjazyčnost v názvu hory, nejprve byl vybrán a používal se název Klín. V druhé polovině dvacátých let se název ustálil na dnešní Klínovec.

Dříve byla na vrcholu i meteorologická stanice. Počet turistů prudce vzrůstal zejména díky výstavbě silnice přímo na vrchol a také proto, že z Karlových Varů sem pravidelně jezdil autobus. Koncem dvacátých let byl komplex opět rozšířen a počet lůžek se zvýšil na 100.

Hostinec v té době provozovala rodina Wohlrab; měl tři velké místnosti: Dotzauerův sál, halu Sobitschka a Müllerův sál. Poslední byl pojmenován po okresním školním inspektorovi Antonu Müllerovi, dlouholetém předsedovi jáchymovského krušnohorského spolku.

Pro zimní sporty byly na svazích směrem k Jáchymovu vybudovány sjezdovky a sáňkařská dráha. Směrem k Oberwiesenthalu byl od roku 1922 v provozu skokanský můstek; zdejší rekord ve skoku 50 metrů vydržel mnoho let.

Před druhou světovou válkou měl hotel kapacitu 112 míst. Po válce nesla hora oficiální český název. Proud zejména německých turistů ustal a obnovil se až v roce 1972, po zrušení vízové povinnosti pro občany NDR.


Boží Dar

Boží Dar je jedním z nejvýznamnějších středisek zimních sportů v České republice, ležící při státní hranici s Německem.
Založení Božího Daru úzce souvisí s těžbou stříbra a cínu. Po roce 1528 byla v regionu nalezena bohatá ložiska stříbrné rudy. 13. května 1529 proto saský kurfiřt Johann Friedrich vyhlásil pro území severně od šlikovského Jáchymova kutací svobodu. V roce 1534 dostal Boží Dar horní řád. Kromě stříbra a cínu se v okolí Božího Daru těžily také rudy železné, kobaltové a vismutové. V roce 1561 zde bylo nalezeno i několik zrn zlata. Význam božídarského dolování začal klesat koncem 16. století. Po první světové válce se Boží Dar stal oblíbeným letoviskem a střediskem letní turistiky a zimních sportů.
Boží Dar je sportovním a turistickém srdcem Krušných hor. V zimě tady můžete využít lyžařský areál a upravené lyžařské tratě, které v přímém okolí obce dosahují na českém území délky cca 70 km a na německém území dalších cca 50 km. Německé běžecké tratě lze navštívit na lyžích přes turistickou hraniční stezku. V létě okolní příroda a zajímavosti poskytují bohatou paletu pěších výletů a cyklotras. Přímo v obci jsou k dispozici tenisové kurty.
U obce Boží Dar leží největší Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště v Krušných horách, na jejímž území se nachází přírodovědné naučné stezky Božídarské rašeliniště a Blatenský příkop.
 

IC - muzeum obce - Boží Dar 2, 362 62 Boží Dar, tel./fax: 353 815 108, e-mail:info@bozidar.cz
Ski areál Boží Dar-Neklid - nachází se v těsném sousedství městečka Boží Dar. K dispozici je 5 lyžařských vleků o délce 300–1000 m, z toho jsou 3 dvoumístné, 2 jednomístné a také jedna osvětlená sjezdovka. Nabízí komplexní služby: půjčovny lyží a snowboardů, školy lyžování a rychlé občerstvení včetně parkoviště zdarma, Web: www.ceskehory.cz/skibozidar

 

 

 

Boží Dar v zimě
Boží Dar v zimě
 
Kostel sv.Anny

 

 
Celkový pohled
 

 


Karlovy Vary

Karlovy Vary patří mezi nejatraktivnější a nejnavštěvovanější města České republiky a jako lázně jsou proslulé nejen v rámci naší země, ale po celém světě. Město leží na soutoku řek Ohře a Teplé asi 120 km od hlavního města Prahy a má bohatou historii. Bylo založeno za panování Karla IV. (r. 1349). Podle legendy sám Karel IV. objevil karlovarské prameny při lovu jelena, odtud název města Karlovy Vary. Roku 1370 udělil tento panovník městu svobody a práva jako jiným královským městům, navíc výsady lázeňských měst.

Kolem 16. stol., v období 30- leté války, zažilo město úpadek cestovního ruchu, ale ani 1. a 2. světová válka město neochromila – naopak velmi rychle znovu ožilo a rozkvétalo díky přílivu bohatých šlechtických návštěvníků. Dodnes se Karlovy Vary stávají rok od roku atraktivnější pro další návštěvníky. Nejstarší budovy Karlových Varů pocházejí z období renesance, především však z období „Zlatého věku“ Karlových lázní. Původní románské a gotické stavby se bohužel nezachovaly.

Samo lázeňské centrum stojí v meandrech říčky Teplé. Budovy veřejných městských lázní - Lázně I (neboli Císařské lázně) mají podkovovitý půdorys s velkým vnitřním atriem.
Nacházejí se v blízkosti Grandhotel PUPP *****, Karlovy Vary a Parkhotel PUPP ****, Karlovy Vary. Postupem času byla vytvořena i lázeňská zařízení Lázně II a III, ale půvabům Lázní I se nevyrovnají. K lázním Karlovy Vary neodmyslitelně patří kolonády. Podél říčky Teplé se nacházejí celkem tři nejznámější: Zámecká kolonáda, Dřevěná / Mlýnská a Vřídelní kolonáda. Nabízejí hostům klidné procházky spojené s pitím léčivých termálních vod i za nepřízně počasí. Vydáte-li se po proudu řeky od Grandhotel PUPP *****, Karlovy Vary, můžete obdivovat řadu lázeňských budov v renesančním až barokním slohu. Mezi nimi, přímo u Divadelní lávky, se nachází Hotel Kucera , Karlovy Vary. O dalších asi 100 metrů dál již narazíte na nejvíce navštěvovanou kolonádu - Vřídelní kolonádu, v jejíž blízkosti stojí také Hotel ROMANCE - PUSKIN ****, Karlovy Vary.

Císařské lázně
Císařské lázně

Zámecká kolonáda se nachází v nejstarší části města na úpatí skalního masívu, kde najdeme zbytky gotického hradu s dominantou Zámecké věže, která je nejstarším objektem Karlových Varů. Je to bývalý lovecký hrádek, který nechal zřídit už Karel IV. Momentálně je věž pro veřejnost uzavřena, v blízké době zde ale bude zrealizována muzejní expozice.

Mezi Zámeckou a Vřídelní kolonádou se nachází Hotel ESTER ****, Karlovy Vary a další kroky tímto směrem Vás zavedou do prestižní lázeňské čtvrti zvané Westend. Zde naleznete známý ortodoxní kostel, v jehož blízkosti stojí velkolepá lázeňská budova Hotel Best Western ELISKA ****, Karlovy Vary . Asi o 100 metrů dál, zasazen do lesnatého okolí, leží lázeňský hotel Hotel Smetana ****, Karlovy Vary.

Karlovy Vary
Karlovy Vary

Autorem další kolonády, Mlýnské, je známý architekt Josef Zítek. Stavba má trojtaktovou portikovou halu, která je členěna korintskými sloupy. Hala uprostřed slouží jako orchestřiště.

Další z řady je Tržní kolonáda. Vznikla ke konci 19. stol. a tvoří podnož pro Skalní kolonádu, která leží při skalním masivu za dřevěnými stavbami tržištních krámků. Zde je budován nový komplex včetně obnoveného původního Ohmannova výtahu, který má zajistit bezbariérový přístup mezi Tržištěm a platem u Zámecké věže. Poslední z kolonád se nazývá Sadová kolonáda a naleznete ji v Dvořákových sadech. V každé kolonádě naleznete termální léčivé prameny, v Karlových Varech je jich celkem 12, nejznámější jsou např. pramen Vřídlo, Rusalka, pramen Karla IV, Kníže Václav a jiné. V Karlových Varech se nachází ještě mnohem více míst, která stojí za to navštívit. Na vrcholu Zámeckého vrchu stojí komplex Zámeckých lázní. Stavba byla pořízena architektem Ohmannem, původní účel byl ryze promenádní a kolonádní. Objekt je konstrukčně avantgardní, postupem času byl zrekonstruován do podoby moderního balneoprovozu.

Když se vrátíme od kolonád zpět ke Grandhotel PUPP *****, Karlovy Vary a pokračujeme dál proti proudu říčky Teplé, neměli bychom opomenout významnou pětikopulovou stavbu pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla na třídě Krále Jiřího (nedaleko Hotel Smetana ****, Karlovy Vary) nebo kostel sv. Petra a Pavla v Mariánskolázeňské ulici (mezi Pension Villa Basileia ***, Karlovy Vary a hotelem Eboli). Za povšimnutí stojí také anglikánský kostel sv. Lukáše na Zámeckém vrchu. Tímto směrem vede mnoho lázeňských procházek, jejichž cílem jsou také nespočetné vyhlídky a rozhledny, např. rozhledna Diana (547 m n.m.), která stojí na Výšině přátelství a je dostupná lanovkou od Grandhotel PUPP *****, Karlovy Vary , Vyhlídka Karla IV nad Grandhotel PUPP *****, Karlovy Vary nebo Goethova vyhlídka na Vrchu věčného života, kterou si oblíbil při svých návštěvách slavný spisovatel Goethe.

Město je navštěvováno zejména kvůli léčbě různých nemocí. V Karlových Varech se léčí poruchy funkce trávicího traktu (paradont, žaludek, střeva, játra, žlučník, žlučové cesty a slinivka břišní) a poruchy látkové přeměny jako cukrovka, zvýšený cholesterol, urikemie, chronické potíže s páteří a klouby, oslabení zdravotní imunity.

 

Zámek Krásný Dvůr

Volný vstup

Zámek Krásný Dvůr

Zámek Krásný Dvůr vyniká mezi českými zámky jedinečným zámeckým parkem. V 80. letech 18. století dali Černínové vybudovat anglický park, jedená se o nejstarší a největší anglický park u nás o rozloze 100 ha. Zahradník Födisch vytvořil po studijním pobytu v Anglii na Leskovském potoce důmyslný vodní systém napájející pět rybníků a umělý vodopád. Tato osa dnes vytváří spolu s mohutnými stromy původního osázení základ jedinečného parku. Později bylo postaveno několik empírových a romantických zahradních staveb. Osobitá je zejména novogotická rozhledna s kaplí.

 

Zámek hostil řadu významných osobností, například J. W. Goetha, básníka Theodora Körnera, kněžnu Zaháňskou s knížetem Metternichem a také Josefa Dobrovského. Většina místností přístupných veřejnosti je vybavena dobovým zařízením s mnoha vzácnými kusy nábytku, porcelánu a obrazů a cenným souborem kvašových obrazů zámku z počátku 19. století.

 

Zámek a park v Krásném Dvoře se zalíbil i filmařům, natáčely se zde například filmy Konec starých časů či Jak básníkům chutná život, To horké léto v Marienbau a několik pohádek.

 

 tevírací doba

duben, říjen st-ne 9:00-16:00
květen, září út-ne 9:00-17:00
červen, červenec, srpen    út-ne 9:00-18:00

 

Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby. O svátcích je otevřeno vždy jako v neděli v daném období.

Hrad Loket

Volný vstup

Hrad Loket Kamenný královský hrad Loket, více jak 800 let staré sídlo, tyčící se na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. Byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost. Hrad sloužil králům, rodům Šliků a pánům z Plavna, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení.

Krátce po roce 1989 byl otevřen pro veřejnost, prohlídková trasa vede přes expozice porcelánu, archeologii, muzeum zbraní až po prostory bývalé věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava útrpného práva. Pohybující se figuríny v životní velikosti tady předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem.

Hrad Loket můžete navštívit po celý rok, každý den vč. svátků. Otevřeno je od 9:00 hodin. V dubnu až říjnu je poslední vstup v 16.30 hodin, po zbytek roku pak v 15:30 hodin.

Na hradě je pořádána i řada zajímavých kulturních akcí, které byste si neměli nechat ujít. Sledujte aktuality na www.hradloket.cz.
Další informace naleznete i na oficiálních stránkách města Loket: www.loket.cz.

 

Jan Becher Muzeum

Volný vstup

Jan Becher Muzeum Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Dnes je zde Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisíce těch, kteří podlehli kouzlu Becherovky a chtějí nahlédnout do jejího pestrého života, přivonět k její historii a poodhalit tajemství, která ji obestírají. Od dob svého zakladatele prošla budova postupně několika úpravami, výroba modernizací a voňavý likér se "rozlil" široko pod okolní domy. Becherovod, který jednotlivá sklepení spojoval, kamenné klenby jejich stropů, prastaré sudy s pestrým zdobením, skleněné křivky starých lahví i zažloutlý papír jejich etiket - to vše můžete spatřit i vy.

Kromě expozice historických exponátů spjatých s Becherovkou navštívíte během prohlídky některé z původních výrobních a sklepních prostor, zhlédnete unikátní film natočený pro Becherovku bratry Cabanovými a ochutnáte několik specialit z muzejního baru. Na závěr můžete navštívit muzejní prodejnu a zakoupit si Becherovku za zvýhodněnou cenu, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy, a mnoho dalšího. Některé suvenýry s Becherovkou spjaté – např. výpravná kniha "Tajemství třináctého pramene" exkluzivně vydaná k jejímu dvoustému jubileu – jsou k dostání pouze tam.

Jan Becher Muzeum se nachází nedaleko na severním konci zlaté žíly v centru Karlových Varů a jen pár kroků od vlakového i autobusového nádraží.

 

Městské muzeum v Kadani

Volný vstup

Městské muzeum v Kadani Nově znovuotevřené muzeum v historických prostorách františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani vás poutavou formou seznámí v některém ze tří prohlídkových okruhů s poklady regionálního nerostného bohatství a historií města Kadaně.

1. prohlídkový okruh - Gotické a barokní sklepy kláštera
(standardní doba prohlídky 30 min.)

 • Mineralogické zajímavosti a nerostné suroviny Kadaňska
 • Zkamenělé porosty a živočichové Kadaňska
 • Těžba a zpracování surovin v minulosti - kámen, keramika, kovy, sklo2. prohlídkový okruh - Kostel a historické prostory kláštera
(standardní doba prohlídky 60 min.)

 • Život v klášteře
 • Liturgie
 • Kult Čtrnácti sv. Pomocníků3. prohlídkový okruh - první patro kláštera
(standardní doba prohlídky 60 min.)

 • Pohledy do minulosti Kadaně

 

Všechny tři okruhy jsou přístupny pouze formou prohlídek s průvodcem.


Začátky prohlídek:

úterý až pátek - od 14.30 a 16.00 hodin

 

sobota - od 11.00, 13.00, 14.30 a 16.00 hodin

 

neděle - od 14.30 a 16.00 hodin

 

Karta 3K platí pro absolvování jednoho prohlídkového okruhu zdarma.

 

Sfingy jsou zajímavé a vzácné skalní útvary a najdeme je jihovýchodně od obce Měděnec. Sfingy jsou chráněny jako přírodní památka od roku 1983, zaujímají rozlohu 0,6 ha a jsou v nadmořské výšce 800 m.

Sfingy vznikly procesem mrazového zvětrávání ruly a mají zajímavé a rozmanité tvary. Název získaly skály díky svému tvaru, jež připomíná hlavu Sfingy. Ze skal je krásný výhled na Krušné a Doupovské hory. Kolem přírodní památky vede značená cyklostezka č. 35.

Muzeum letecké bitvy